השנה, כפי הנראה לא תתאפשר הגעתם של מתנדבים חיצוניים לקיבוצים ולכן יזם יו"ר איילת השחר הרב שלמה רענן, את הסדנה המקוצרת למובילי תפילה מקומיים, בה יקבלו את ההדרכה ובסיומה יוכלו בעצמם להוביל את התפילה בקיבוץ שלהם כראוי, גם ללא סיוע.