אני חוזר הערב מערב מרגש בעיר שלומי
סיום מסכת מגילה שנלמדה במשך שנתיים מידי שבת בשבתו על ידי הרב יצחק דוידזון שליח איילת השחר בשלומי מזה שנים רבות. לראות את הקהילה, איזה חום שהם מעניקים לרב על כל הפעילות, מחמם כל לב.

ריגש במיוחד יהב, כל הערב לצד אשתו ארגנו את הכל שיהיה מכובד לכבודה של תורה. יהב לא נמצא בבית כל השבוע, הוא משרת ביחידת המסתערבים, גם בשבת כשהוא בשלומי הוא בכוננות, אבל יהב מעמודי התווך של השיעור, כל שבת מתייצב בשש בבוקר בבית הכנסת "אור החיים" ללימוד דף הגמרא מפי הרב יצחק, "זה נותן לי את הדלק לכל השבוע".


בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם.

 יהב ריגשת!