סיפורים אישיים

  It was a turtle, of all things. There I was, walking to shul on the morning of our first Shabbos in Lavon, when a...
It has finally happened.  I write to you today from our wonderful new home in Lavon, a lovely community in the Galilee...
"אבא שלי שהיה איש דתי, כשהוא גמר את הישיבה וקיבל את האפשרות להיות רב הוא עלה לארץ, נכנס לגדוד העברי ואחרי שישים שנה שלא...