חדשות אחרונות

104 שנות תורה ועבודה מוקדשות לאהבת ישראל

זכינו לשותפויות רבות אך זו יחידה ומיוחדת 104 שנות תורה ועבודה מוקדשות לאהבת ישראל        
10-11-2020

פרויקט "בקיצור": חוברת לימוד חודשית

פרויקט "בקיצור" ללימוד יומי של ספר קיצור שולחן ערוך, הפיק מהדורת כיס מודפסת של הלימוד היומי 
05-11-2020