1. מפגש ראשון - סיור בבני ברק
2. 10 מפגשים של חברותא טלפונית - אחת על אחת
3. מפגש סיכום - פלייבק של תיאטרון חברותא