לאחרונה אושר בהצבעת חברים הקמה של תחום עירוב מסביב לקיבוץ,
הפתרון ההלכתי היחיד המאפשר לחברים שומרי השבת בקהילה לשמור שבת כהלכתה.

ניתן להצטרף ולקחת חלק במצווה זו שאינה נתמכת על ידי שום גורם - הקיבוץ, המועצה או משרד הדתות, בגיוס המונים 

https://yaad1.com/eiruv