היום נערך כנס הכנה לחג השבועות, בהשתתפות רבני ופעילי איילת השחר

במעמד כ"ק האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, הרב הגאון רבי בן ציון קוק.

ובהשתתפות חקלאים שומרי שביעית שבאו לחזק ולהתחזק.