לכלל אברכי ורבני הכוללים של איילת השחר, רבני המושבים והקיבוצים, רבבות הלומדים בפרויקט חברותא והשמיטה וכל הלומדים במסגרות איילת השחר ברחבי הארץ.

 

נבקש להקדיש את הלימוד בחודש הקרוב

לרפואתה המהירה והשלימה

 

של אשת חבר להרה"ר הרב דוד לאו

הרבנית

פייגא ציפורה בת הדסה

לאו

הזקוקה לרחמי שמים מרובים

ולקיים תפילות לרפואתה השלמה

"הן קל כביר לא ימאס תפילת רבים"

 

הרב שלמה רענן