יוזמה מיוחדת ומרגשת מבית חברותא למען האוכלוסיה הוותיקה בבני ברק, בשיתוף היחידה ההתנדבותית של העירייה.
מתנדבים תושבי העיר לוקחים חלק בפרויקט המרגש במהלכו יוצמד לכל אזרח וותיק קשר אישי עם מתנדב למפגשים טלפוניים ופרונטליים במהלכם יעסקו בנושאי שנת השמיטה.
היוזמה זוכה לתגובות נלהבות משני הצדדים ואנחנו רק יכולים לאחל מעומק לב בהצלחה.
וכמובן לקרוא לכל מי שיכול להצטרף.
"והדרת פני זקן".