נדמה שמערכת הבחירות עדין לא תמה. כולם מחדדים את ההבדלים וממש לא נעים לשמוע את כל השיח הזה.
רבנו סעדיה גאון כתב: אין אומתנו אומה אלא בתורתה.
התחלנו ב"ה, למידה משותפת אברכים עם תלמידים מתיכון יח"ד במודיעין.
כל יום שלישי מפגש אש ללמידה של התלמוד בבלי, החלפת דעות ובעיקר לחפש נקודות הסכמה
והשאר... פחות חשוב.
אז תבואו לראות בימי שלישי בשעה 20:15 עד 21:15


ותראו שעוד לא אבדה תקוותנו.