לאחר תקופה מורכבת של קורונה uמלחמה. רואים קצה של אור!
בתי הכנסת בקיבוץ זיקים וגבעת השלושה מתקדמים בצעדי ענק!

בקרוב זה יהיה שלם ומוכן ואז נשמח ונרקוד איתכם ריקוד של שמחה.

למרות כל הקשיים בדרך, זה קורה וזה יותר קרוב מתמיד