תושבי הדרום והסביבה היקרים, התקופה האחרונה הציפה מחדש את הצורך בשוויון ובאחדות.
"איילת השחר" פועלת כל השנה בחיזוק ובאיחוד הקרעים בחברה הישראלית מתוך מטרה לאחד את העם.
פעילותה של איילת השחר מתבצעת באמצעות אלפי פעילים המוצאים דרך לליבותיהם של אחיהם ומשוחחים עימם על בסיס יומי.
פעילותה של איילת השחר מתבצעת גם בהקמת מאות מרכזי חיבור בקיבוצים ובישובים ברחבי הארץ.
איילת השחר נותנת מענה ביישובים הנמצאים תחת אש וגם בערים מעורבות.
בתקווה לימים שקטים יותר איילת השחר תמיד אתכם