אשריהם ואשרי חלקם. זאת ההבטחה של הגרי יוסף למתנדבי חברותא פעילות הענפה של פרויקט חברותא כבר ידועה.

יוזמה אחת של פרויקט חברותא הינה: לימוד אברכים עם חקלאים את הלכות השמיטה מחזור שלישי לשמיטה. כתוצאה מהלימוד יותר ויותר חקלאים הופכים להיות "גיבורי כוח" ומקיימים שמיטה בהידור.

פרויקט חברותא הוא פרויקט התנדבותי שמחבר בין מתקרבים לאברכים ע"י שיחת טלפון שבועית והכל בהתנדבות מלאה. לקראת שנת השמיטה הוחלט בארגון איילת השחר בראשות הרב שלמה רענן שזה הזמן להרים את הכפפה ולחבר בין העולמות.