תכנית בשביל הלב – של עמותת איילת השחר פועלת לחיזוק זהות יהודית – ישראלית – ציונית בדגש על בינוי קהילתי לציבור הרחב בישראל בשיתוף המתנסים והמרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ.


ארגון איילת השחר פועל באופן שוטף, בדרכים מגוונות, לקידום התודעה הציבורית בנושא הזהות היהודית – ישראלית ולהגברת האחדות בעם, באמצעות מרכזי למידה עם סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות, בהשתלמויות לצוותים חינוכיים ומנהלים חרדים וחילונים, בהקמת תאטרון קהילתי בהרכב משותף של חרדיות וחילוניות ובמפגשי סלון של נשים משני המגזרים ועוד.

השנה אנו מתחילים להפעיל את תכנית בשביל הלב במרכזים הקהילתיים במטרה להעמיק את ההיכרות הבין אישית בין כל הרבדים בחברה היהודית – ישראלית (חילוניים, מסורתיים, דתיים וחרדים וכל מה שביניהם), במטרה ליצור אוירה חמה ואנושית שתחזק אותנו כעם וכיחידים.


חזון התכנית הוא לחבר בין קהלים שונים בישראל, לתת הזדמנות לכל יהודי להכיר ולחקור את שורשיו האישיים הלאומיים והתרבותיים.

התכנית מתמקדת באיחוד וגישור העם ע"י יצירת חוויות, הבנה והדדיות דו כיוונית, יצירת קשרים אישיים והרחבת אופקים ובמקביל התכנית מעודדת להכיר בייחודו של כל אדם ואדם, תוך ההבנה והרגישות זה לעולמו של זה, ללא התנשאות וללא תחושה פטרונית על הנכסים התרבותיים.

 

לאתר בשביל הלב - קהילה שהיא בית