זו כבר השמיטה השלישית שארגון איילת השחר באמצעות פרויקט "חברותא" מחברת את החקלאים למצוות השמיטה.


המיזם הייחודי מטעם "אילת השחר" מהווה פלטפורמה תומכת עבור חקלאים המתעניינים בשמירת מצות השמיטה כהלכתה, ועוזרת בהתמודדות מול האתגרים המיוחדים לשנה זו. במסגרת זו מוצמד לכל חקלאי מלווה אישי אשר מדריך אותו בלימוד עומק המצווה וקיומה המעשי ובמקביל משמש כאיש קשר המתאם בין החקלאי לבין הגופים והקרנות במטרה להתאים לחקלאי את התכנית המיטבית לשנת השמיטה.

ליצירת קשר עם מוקד השמיטה של איילת השחר 1800-202-302