פרופ' ישראל שטראוס, מנהל אגף בריאות הנפש מעייני הישועה