בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירת ידידינו היקר הרב הגאון הצדיק מיחידי הדור . אשר שימש כרב איילת השחר ביפו כ 20 שנה הרב מאיר זכה לקרב מאות משפחות ולהיות עמוד החסד ןהיראה בעיר
מי ינחמנו, מי ירפא שברנו