זה שנים שהרב אריאל פוקד כל בית אבלים במודיעין, לשם שמים במטרה לעזור. בלי שום פרסום או יחסי ציבור וללא שום רווח או אינטרס. הוא מגיע, בודק איך אפשר לעזור. מנחם ותומך משפחה אחר משפחה. יש כאלו שפחות צריכים, אך יש משפחות קטנות, עם מעט מאוד מנחמים או ללא שום עזרה. בתים בהם הוא יושב ערב אחרי ערב, והוא היחיד ששם. מדבר ומקשיב. ועד כמה שזה מפתיע יש גם במודיעין מאות משפחות שצריכים את היד הזו. זוגות מבוגרים ללא ילדים, או שהילדים לא בארץ. עולים חדשים בלי קרובים או סתם כאלו שלא יודעים איך להתמודד עם האובדן או מה צריך לעשות.

הבוקר, הוא עלה עם מניין לאמירת יזכור ותהילים אחרי הקמת מציבה בקבר של גלמוד. קבר שלפני תקופה גילה שאין שם מציבה ובמסירות דאג לכך. אנחנו צילמנו סירטון בשביל לשתף אתכם במסירות הנפש והטוב שהיהודי הזה מפיץ, להראות ולדעת שיש גם אנשים טובים שעושים חסד של אמת באמת. ללמוד ממנו.

ויהי רצון שלעולם לא נדע צער!