הלילה הלך לבית עולמו רבם ואוהבם של ישראל האדמו"ר מסדיגורה זכר צדיק וקדוש לברכה.

אנו באיילת השחר זכינו להיות קרובים אליו. להתייעץ עמו ובעיקר ללמוד ממנו אהבת ישראל ועל יחס חם ומכבד לכל אדם.

מצרפים סירטון של טיש שעשינו עם האדמור. בבית הכנסת שלנו במודיעין