ארז דינר הפרוייקטור של בית הכנסת בקיבוץ סופה, ידיד ושותף

ביזמות חברתית ראשונה במעלה

בהצלחה