14 חולי קורונה בקיבוץ גברעם
הכל מושבת למעט תוכניות הרחבת בית הכנסת