'אילת השחר' מבכה את הסתלקותו של הגאון הצדיק הרב משה טבאל זצ"ל. הרב טבאל שימש במשך שנים כרב הפוסק בכשרותו המפורסמת של הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א ונודע בהיקף ידיעתו ובקיאותו בכל נושאי ותחומי הכשרות.
הרב טבאל מיוחד היה בקשריו ההדוקים ל'אילת השחר', הוא הרבה לסייע לארגון בעיקר במפעל 'חברותא בחקלאים'. זהו ארגון מופלא בו המסונף ל'חברותא העולמי' בו שומרים החקלאים על מצוות השמיטה ובזמן זה לומדים תורה בחברותא המאורגנות על ידי איילת השחר.
בשאלות הרבות הנוגעות למשימה כבירה זו, היה פנוי הרב טבאל כל העת. הוא היה מומחה במצוות התלויות בארץ, וכל שאלה שעלתה בהקשר לשדות ומצוות השמיטה ירד הוא לפרטי פרטיה גם כאשר היתה סבוכה במיוחד.