"הלב שלנו אתכם!"

כשבארץ השאלה היא מתי ייפתחו צהרונים ובתי תרבות, אחינו שבארה"ב סגורים בבתיהם ומתמודדים עם אחד האסונות הגדולים בהיסטוריה. 

מה אנחנו יכולים לעשות? 
דבר ראשון לחשוב עליהם.