בגבעת השלושה מתקדמים בבניית בית הכנסת, לקראת חנוכת בית הכנסת בקרוב.