בית הכנסת "איילת השחר" במודיעין מתחדש במסגרת לימוד חדשה לתושבי מודיעין שרוצים לסגור את השבוע בשעה של לימוד ביום שישי בבוקר.

בבית המדרש נלמד מסכת "כלאיים" בהנחיית הרב יחזקאל גרוסברד, מומחה למצוות התלויות בארץ