בחודש האחרון הגיע לסיומה סדרה ארוכה ומעמיקה של מפגשי שיח בין מחנכים ומחנות,  חילונים וחרדים, במשך שלושים שעות הם למדו ביחד בצורה חוויתית ומרתקת על פתרון קונפליקטים דרך מקרה הבוחן של חרדים וחילונים ומה שביניהם. עוד צעד בעל משמעות ארוכת טווח שמייצר שיח והכרות שמחברת בין חלקי העם.