לפני כעשר שנים החלה הפעילות שלנו בקיבוץ מגידו במטרה להקים בית כנסת עבור חברי הקיבוץ. המהלך כולו לווה בקשיים והתנגדויות. לפני כשנה אושרה סוף סוף הקמת בית הכנסת בקיבוץ ובימים אלו אנו זוכים לראות את בית הכנסת הולך ונבנה לתפארה ומחכים ביחד עם חברי הקיבוץ לחגוג בהשלמת הבניה בקרוב.