בשבת האחרונה, שבת מברכים, הגיע הרב רענן עם משפחתו לרמת הגולן לשבות יחד עם תושבי המושב "אליעד". במהלך השבת נוצרו חיבורים מיוחדים עם תושבי המקום שמכירים כבר שנים רבות את איילת השחר מפעילויות שונות שנעשו בחגים וחלק מהתושבים שמשתתפים ב"חברותא". במושב אין כיום בית כנסת פעיל ודובר על האפשרויות לגבש מניין של קבע לתפילות וחיזוק הפעילות במושב.