כבכל שנה מפרסמים באיילת השחר את נס פורים, בלמעלה מ 60 קיבוצים ומושבים. ימי הפורים אוצרים בתוכם סגולה גדולה, ימים שבהם מתגלה סייעתא דשמייא בערבות ההדדית. באיילת השחר למדנו כי בימי הפורים נפתחים הלבבות, נופלות המחיצות ונוצרות הזדמנויות של עשייה משותפת. בעשרות הקיבוצים בעוטף עזה ולאורך גבול הלבנון, נשמעה שירת ליהודים הייתה אורה ושמחה.
זכינו שבמספר קהילות אשר שופרו של יום הכיפור אינו מגיע אליהם קול הרעשן מעורר אותם. עשרות קהילות קמו ועלו במשך השנים בזכות קריאת מגילה, משלוח מנות וסעודת פורים.