לראשונה נאספים חברי הקיבוץ, אברכים, חסידים, חברי הקיבוץ הדתי, חיילים וסטודנטים לאפיית מצות יד מהודרות ביותר, בקיבוץ עין חרוד
המאפיה פרושה על כ 350 מ"ר שבהם משתלבים עושי המלאכה ובעיקר המבקרים.
 
מאות תלמידים חברי הקיבוץ ואורחים מתקבצים יחדיו לאפיית מצות יד כפי שעשו אבות אבותינו אלפי שנים.
 
ביום הראשון כיבדו בבואם הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א, הרב יוסף יחיאל הלוי במברגר רב קהילת בני תורה חיפה, הרב משה יהודה שניידר החברותא המיתולוגי של גאון הדור מורנו ר' אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, ראשי כוללי איילת השחר: הרב גרשון וינטרוב יערה, הרב אברהם לוין קריית טבעון. הרב גבע ראפ מנכ"ל פנים אל פנים ועוד.
 
עם השקיעה התאסף הציבור הקדוש סביב באר בשדות עין חרוד לשאיבת מים שלנו ברוב עם.
 
בעמק ישנה התרגשות גדולה והענות רחבה להשתתף ברגעים המרוממים של אפיית המצות.
 
מידי יום עד חג הפסח יגיעו קבוצות מקיבוצי העמק והאזור.
 
חבורה בית השיטה, חבורה בית אלפא, חבורה גבע, חבורה כפר יחזקאל, חבורה נהלל וכו'.