למעלה מעשור איילת השחר מסייעת לחברי הקיבוץ להגשים את חלומם ולסייר בירושלים של מעלה. הורים ותלמידים מגיעים מידי שנה לעיר הקודש ומתעלים במפגשים עם דמויות הוד ותלמידי חכמים, מעל גגות, בבתי מדרש, בסמטאות ובארגוני תורה וחסד. בשנה זו אנו מחברים חברי קיבוצים נוספים בצפון ובדרום ליוזמה הברוכה.