השבוע קיבלנו פנייה מהרב מיכאל גוטרמן מנכ"ל רשת שובו להיפגש בדחיפות ולבחון דרכים להקמת בית הספר שובו בעיר מודיעין.
ארגון איילת השחר הפועל בעיר זה חי שנים מקדם בברכה את היוזמה החשובה ומתגייס עם כל הכח לסייע.