איילת השחר פותחת בימים אלו קהילה תורנית הכולל בית מדרש ופעילות בעיירה שלומי. 
למעלה מעשור נמצאים רבני איילת השחר בעיירה ומצליחים בעבודתם. וכעת בשלה השעה להרחיב את מעגלי בית המדרש ולצרף 10 משפחות חדשות לקהילת שלומי.