אחרי 21 שנות פעילות הצטברו על שולחננו פניות רבות ממתקרבים ובעלי תשובה המבקשים לדעת להבין ולהתחזק ע"פ מצבם הרוחני. במקרים רבים מעורבים חברי משפחה, חברים, אשר לא תמיד שותפים ורואים בעין יפה את התהליך. ע"כ בחרנו בפוסקים מנוסים, הקרובים לנפש המתקרבים ובעלי התשובה להורות הלכה בראייה כוללת ורגישה.
ייתן ד' ונזכה לקרב ולקדש שם שמים.