רבני חברותא זכו להשתתף בסיור מיוחד במשקי עוטף עזה
 עם מנכ"ל משרד החקלאות המשתתף בקביעות בלימוד זה מספר שנים
הרבנים למדו מקרוב על הנושאים ההלכתיים העומדים לפתחם של החקלאים