תודה על עוד ערב קסום
 בו ניגון יהודי עוד אצור ובלום
 תודה על יופי ניחוח שקדיה
 על רגש ומחיאת כף הודיה
 תודה לאריאל
 שאצלנו עגן ספינתו
 שהולך בראש בקדושת
 משנתו
 שפניו מאורות ושפתיו
 כפנינים
תודה על עומק למידה
לחיים
ובכלל תודה לכולכם
שבית הכנסת גודל
ומתעצם
ששינה פניו ונולד מחדש
יפה לבן קורן ומחודש
טו בשבט
והעצים שורשים באדמה
ואנחנו נשתרש
בתורה העצומה
וכמו העץ המחפש אחר
מים
אנחנו נתפלל עינינו לשמים
ונמצא את התשובות
נמצא את הגאולה
לנפשנו השואלת
המחוברת
לתורה.
תודה אריאל
תודה יהודה
תודה לכולם.
שמעון