ממודיעין תצא תורה: שלושה אנשים, שלושה שיעורים, שלוש מסכתות בערב אחד. מזל טוב