קיבוץ שדות ים, כשמתקצרים הימים והלילות מתארכים, נשמע קול רינה ותפילה באהל משפחת מעין פילוס