"מוסיפים ספסלים בבית המדרש"
איחולים לקהילת מצובה ולמשפחת איילת השחר קיבוץ מצובה, לרגל הרחבת ושיפוץ בית הכנסת בקיבוץ.
יתן ה' שאהבה שלום ורעות ישכנו בבית הזה.