150 מחברי המושב הגיעו לתפילות וסעודות שבת, שארגנו וארחו משפחת גלומבק.
את דברי התורה הנעים הרב יצחק פנגר