היום זכינו לתפילת שחרית חגיגית, בהשתתפות חיים דוד סרצי'ק