"זיץ" לסיום מסגרת ישיבת בין הזמנים לנערים ובחורים.
בערב המרגש זכו המשתתפים לסיום מסכת זבחים ברב עם, ולשמוע חידושי תורה עליהם עמלו בשלשה שבועות של חודש אב.