סיום מסגרת חופשת קיץ (בין הזמנים) לבחורים.
בסיום השתתף כבוד הרה"ר דוד לאו שליט"א ועשרות בחורים.
ארבע מתוכם ערכו סיום מסכתות (כתובות מגילה ומכות)

כמו כן זכה בן חבר הקהילה  לחלאקה על ידי הרב.