הודו לה כי טוב
זכינו במכרז ״זהות יהודית במתנסים״
באזור הדרום - 23 מרכזים
זו הזדמנות בלתי רגילה להתחבר ולפעול ביתר שאת לקירוב לבבות ולאחדות ברוח ישראל