ב״ה  מרכז התורה איילת השחר צר מלהכיל את הבאים בשעריו
בע״ה אנו מתחילים השבוע 
לבנות את  בית המדרש בקומת הקרקע  חדרי השיעורים חדרי ההרצאות ועזרת נשים