רבני וחברי קהילת בני יעקב שערי ציון ביקרו וחזקו את קהילות איילת השחר
בשדות ים, מגידו, גונן, שדה נחמיה 
אנו שוקלים להרחיב את הסיורים של חברי קהילות בארץ ובחול