מזל טוב
בר מצוה לשיעור הנפלא של הרב חיזקיה רב קהילת איילת השחר מצובה 
השיעור החל כחברותא בודדת לקראת חג מתן תורה הצטרף המשתתף ה13 לשיעור