בית מדרש ניצני השחר בו עמלים מדי יום מבקר ועד חצות בעלי בתים יראי שמים במסכתות החומרות בשס
עם סיום הלכות ריבית נאספו עשרות הלומדים לסיום מסכת בבית הרב בטיפוס ברכסים