עשרות סיומי מסכת פארו את בתי הכנסת ובתי המדרש  בסיוע אילת השחר
בין השאר: מודיעין - סיום סדר נזיקין על ידי ששה משתתפי השיעור, ביניהם מר הראל קניבסקי נצר משפחת קניבסקי המפוארת
בסיום השתתף הרב חיים קניבסקי, וברך את לומדי השיעור