בין פסח לשבועות נערכים עשרות מפגשי מחנכים דתיים וחילוניים:

פורום קידום החינוך של תקווה ישראלית נפגש עם נשים חרדיות בבני ברק.

הסגל האקדמי של סמינר הקיבוצים ישב לשיעור גמרא מרתק עם אברך מפונוביז׳.

 50 מנהלות ומורות חרדיות וחילוניות בשיחה עם הרבנית ימימה מזרחי, קבוצת מנהלים בשיחה עם הרב אוריאל סופר